Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”

Współczesny Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” jest kontynuatorem idei działającego w międzywojennym dziesięcioleciu Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. W powojennej Polsce nie można było utrzymać poprzednich form organizacyjnych. O ciągłości osobowej i nowych formach działania „Odrodzenia” zadecydował śp. kardynał Stefan Wyszyński.
On skupiał wokół siebie kolegów odrodzeniowców i spowodował, że środowisko nie rozpadło się po zawierusze wojennej. Od 1957 r rozpoczęły się coroczne spotkania odrodzeniowców z Księdzem prymasem na Jasnej Górze. W końcu marca 1979 r. Ksiądz Prymas zaproponował nazwę: Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Nie chciał zmiany działania ruchu na formę duszpasterstwa inteligencji. Mówił z naciskiem: zachowajcie swój wymiar świeckości. Upadek komunizmu i równoczesne ujawnienie się silnych prądów laickich oraz ataków na religię i Kościół spowodowały konieczność utworzenia- w ramach ruchu- stowarzyszenia katolickiego. Stowarzyszenie zachowało nazwę Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Uzyskało aprobatę Konferencji Episkopatu Polski (czerwiec 1992 r.), zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu pod nr ST 793 (15 września 1992). Aktualnie w Polsce działają Koła Odrodzenia w: Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Czarnkowie, Gdańsku, Gostyniu, Inowrocławiu, Jarosławiu, Kielcach, Kościanie, Krakowie, Lesznie, Łodzi, Murowanej Goślinie, Ostrowie Wlkp., Pawłowicach, Poznaniu, Puławach, Rzeszowie, Skierniewicach, Skokach, Szczecinie, Śremie, Świdnicy, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu-Biskupicach, Żninie. Organizuje się koła młodzieżowe w szkołach średnich.

Cel „Odrodzenia”

  1. Zgodna z nauką Kościoła działalność społeczno – kulturalna i oświatowo-wychowawcza. Celem jest praca zmierzająca do dojrzałej formacji chrześcijan w kierunku trafnego odczytywania znaków czasu i czynnego uczestniczenia w kształtowaniu świata zgodnie z zasadami Ewangelii. „Odrodzenie” może również prowadzić działalność charytatywną i opiekuńczą.
  2. Dążenie do duchowego odradzenia narodu polskiego poprzez ewangeliczne odradzanie osób. Stowarzyszenie pragnie pielęgnować katolicką formację duchową, pogłębiać intelektualne wiarę, działać na rzecz wprowadzania prawa Bożego do życia osób, rodzin, społeczności lokalnych wspólnoty narodowej i całej rodziny ludzkiej i w ten sposób odpowiadając na wezwanie Kościoła uczestniczyć w apostolstwie świeckich.

Zadania „Odrodzenia”

  1. Świadome i odpowiedzialne stosowanie przykazania miłości i dekalogu w życiu indywidualnym i społecznym.
  2. Organizowanie wspólnych modlitw, rekolekcji, dni skupienia.
  3. Pogłębianie i szerzenie wiedzy religijnej.
  4. Studiowanie i realizowanie społecznego nauczania Kościoła.
  5. Współdziałanie z hierarchią kościelną, innymi stowarzyszeniami, ruchami.
  6. Formułowanie opinii wobec zjawisk społecznych.
  7. Prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej.
  8. Inne zadania wiążące się ze statutowymi celami stowarzyszenia.

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na lipiec:

Módlmy się w int. wypoczywających na wakacjach o bliskość z Bogiem oraz za pielgrzymów Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie